Aktualności

Witamy na stronie Konsorcjum Bibliotek - Systemów Bibliotecznych SOWA


Grupowanie dodawanie deskryptorów (2018-02-01)

Szybkie tempo zmian w katalogach bibliotek powoduje konieczność grupowej modyfikacji rekordów bibliograficznych. Zmiany te są istotne z dwóch powodów. Po pierwsze dla prezentacji danych bibliograficznych, a po drugie dla właściwego ich zaszeregowania w katalogu.

Z myślą o tym w systemie bibliotecznym SOWA dodano możliwość globalnego uzupełniania rekordów w katalogu o metadane deskryptywne na podstawie słowników BN. Są to pola: 380, 385, 386, 388, 648, 655 oraz 658. Dodanie odpowiedniego deskryptora może być realizowane dla pojedynczego rekordu (bieżący rekord) lub grupy rekordów utworzonej w ramach kolekcji lokalnej, np. zbiory audiowizualne. Wykonanie operacji realizuje się z menu Operacja -- Deskryptory BN -- Ustaw deskryptor... 

Szczególnie istotne jest przydzielanie danych bibliograficznych do pól 380 (deskryptory formalne), które wpływa na zmianę notacji w polu LDR oraz likwiduje pole 245/h. Pole to zgodnie z aktualnymi zasadami opracowania zbiorów nie powinno już być uzupełniane. Uzupełnienie deskryptora w polu 380 wskazującego na fizyczną przynależność dzieła (nośnik) odpowiada za właściwe wygenerowanie ikonki prezentowanej w katalogu OPAC i na żądanie w systemie bibliotecznym.

Grupowe przydzielanie deskryptorów do rekordów w systemie SOWA jest działaniem wymagającym rozwagi, dlatego zainteresowanych dokonywaniem globalnych operacji na danych zapraszamy do kontaktu (e-mail, telefon) lub zgłoszeniem uwag na portalu wsparcia http://wsparcie.sowasql.pl'Środek przekazu sam jest przekazem' - nowe wydanie OPAC (2017-12-17)

Wymagania współczesnych użytkowników bibliotek wobec stron internetowych prezentujących wiedzę zawartą w katalogach bibliotecznych stały się dziś wyzwaniem dla bibliotekarzy i dostawców oprogramowania bibliotecznego. Czy nowa wersja katalogu WWW systemów SOWA2/MARC21 oraz SOWA SQL, którą Sokrates-software wydał pod koniec 2017 roku sprosta rosnącym wymaganiom tych użytkowników i dopasuje się do wirtualnego świata kultury obrazkowej funkcjonującego w dobie konwergencji mediów? Wszystko wskazuje na to, że tak będzie.

Sztuka elastyczności

W kierunku użytkownika "złowionego w sieci" od lat ewoluuje OPAC systemu SOWA2/MARC21 i SOWA SQL, z którego sukcesywnie eliminowano wszelkie zbędne i "nieelastyczne" elementy utrudniające prezentację wiedzy bibliograficznej na urządzeniach mobilnych. 

Nowy styl katalogu OPAC przyniósł przede wszystkim zmiany ważnych detali w interfejsie WWW. Wśród nich jest przyjazne tło biblioteczne i przeźroczyste okienko z informacją o ciasteczkach (cookies), ale też odświeżone ikony okładek zastępczych w rekordach czy stopka prezentująca aktualne logo SOWA OPAC. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej poprawić komfort przeglądania katalogu w internecie.

W nowej kolorystycznej i przestrzennej aranżacji ukazana została informacja dotycząca współpracy biblioteki z portalem w.bibliotece.pl, zawierająca listę wiadomości przedstawionych na blogu portalowym.

Piktogramy dostępności i osiągalności egzemplarzy

Wśród najważniejszych zmian w nowej edycji katalogu OPAC znalazły są wizualne ułatwienia dla czytelnika dotyczące dostępności zbiorów. Są to barwne piktogramy zlokalizowane na miniaturach okładek zbiorów lub okładek zastępczych, wskazujące najkorzystniejszą dostępność dokumentu oraz osiągalność poszczególnych egzemplarzy w bibliotece. Informują one o możliwości rezerwacji lub zamówienia dokumentu w OPAC, jego dostępności w czytelni (na miejscu), możliwości pobrania on-line (ebook), nieosiągalności lub statusie niewiadomym w przypadku braku informacji o dostępności egzemplarza (np. w wyniku braku rejestracji egzemplarza w wypożyczalni).

Ikony rodzajów zbiorów

Prócz kolorowych znakowań statusu zbiorów, nowa wersja OPAC dostarcza możliwość prezentowania ikon rodzajów zbiorów. Jest to grupa kilkunastu ikonek wyobrażająca najpopularniejsze klasy dokumentów bibliotecznych. Źródłem wiedzy ikonek są pola formatu MARC21, które po wypełnieniu odpowiedniego deskryptora (380: Forma dzieła) automatycznie generują właściwe symbole graficzne. Rekordy bibliograficzne nie posiadające tego pola mają analizowaną zawartość innych pól w strukturze formatu, m.in. LDR.

Pole 245/h [Typ dokumentu] nie ma wpływu na stosowaną ikonę rodzaju zbiorów i zgodnie z aktualnymi zasadami opracowania zbiorów nie powinno już być uzupełniane [LoC: 245 h Medium - N/A]. Jeśli prezentowana ikona nie jest zgodna z właściwym typem dokumentu i przedstawia inny rodzaj, to korekta opisu winna się opierać jedynie na uzupełnieniu właściwego deskryptora wyrażającego formę dzieła, dostępnego w słowniku dedykowanym dla pól 380 [P] zaimplementowanym w module katalogowania systemu SOWA.

Wśród dostępnych ikon zbiorów znajdują się symbole wskazujące na konkretne nośniki (np. CD, DVD, audiobooki, ebooki, filmy, gry, czasopisma), dlatego ich prezentacja może być konieczna również w modułach: katalogowania i wypożyczalni systemu bibliotecznego. W celu ich udostępnienia wystarczy ustawić odpowiedni parametr w module administracyjnym systemu. Zainteresowanych włączeniem ikon w interfejsie prosimy o kontakt.

Ważne detale

Nowa wersja OPAC przyniosła również drobne usprawnienia na koncie czytelnika (dostęp autoryzowany hasłem). Wśród nowości jest prezentacja miniatur okładek przy opisach dokumentów, natomiast na liście wypożyczonych książek prezentowana jest informacja o innych czytelnikach oczekujących na zwrot pozycji (z podaniem ich liczby). 

To nie koniec zmian… W niedalekiej przyszłości konieczne będzie przebudowanie prezentowanych treści w opisach bibliograficznych pod kątem zmian związanych z nowymi zasadami opracowania zbiorów (deskryptory BN).


*) Marshall McLuhan (1911-1980)

@ Public Domain, Johannes Vermeer https://en.wikipedia.org/wiki/The_GeographerPublikowanie okładek książek w katalogu elektronicznym biblioteki (2017-12-03)

Czy dozwolone jest publikowanie okładek książek przez bibliotekę w jej katalogu elektronicznym i na jej stronie internetowej (bez zgody wydawnictwa)?

Okładka książki jako utwór plastyczny podlega ochronie prawno-autorskiej. Jednakże biblioteki mogą umieszczać w swoich bazach lub opracowaniach okładki książek powołując się na prawo cytatu, zgodnie z którym biblioteki, archiwa i szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych, czy też sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów. Ponadto dopuszczalne jest umieszczanie okładek książek w swoich bazach w celu przeprowadzenia analizy krytycznej lub w celu promocji własnych zbiorów, pod warunkiem, że biblioteka nie osiąga z tego tytułu korzyści finansowych.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny


Źródło: http://legalnakultura.pl/ Strona kancelarii wydającej opinię: http://www.jastrzebski-legal.pl/Najlepsza w RANKINGU BIBLIOTEK 2017 (2017-11-30)

Informujemy, że w tegorocznym „Rankingu Bibliotek 2017” zorganizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz „Instytut Książki” zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (woj. wielkopolskie), która prócz I miejsca uzyskała tytuł najlepszej biblioteki w województwie wielkopolskim. Jarocińska książnica jest członkiem naszego konsorcjum i od wielu lat wykorzystuje system biblioteczny SOWA2/MARC21.

Serdecznie gratulujemy Dyrektor Agnieszce Borkiewicz oraz wszystkim bibliotekarzom z Jarocina i zapraszamy do odwiedzenia biblioteki, także wirtualnie.


fot. bibliotekajarocin.pl/Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć nowy model opracowania bibliograficznego? (2017-11-07)

Zapraszamy na cykl specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy na temat nowych przepisów opracowania (Deskryptory Biblioteki Narodowej) oraz dostosowania systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 i SOWA SQL do bieżących zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych.

W trakcie spotkań zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • zmiany w oprogramowaniu bibliotecznym SOWA2/MARC21 i SOWA SQL dotyczące tworzenia opisów bibliograficznych i wzorcowych,
  • przekształcanie rekordów opracowanych według dotychczasowych przepisów do nowych zasad opartych na zaleceniach w zakresie adaptacji wybranych zagadnień formatu RDA,
  • sposoby pozyskiwania nowych haseł z kartoteki dBN,
  • metody adaptacji jednostek leksykalnych w hasłach przedmiotowych prostych i rozwiniętych,
  • encje przy wyszukiwaniu fasetowym w katalogach OPAC – jak to rozumieć?

Przypomniane zostaną możliwości katalogowania dokumentów w formularzu MARC21 oferującym dostęp do zaimplementowanych słowników (pola: 380 i 655, 385 i 386, 336, 337 i 338 oraz 658). Omówione zostaną również opisy bibliograficzne ilustrujące wykorzystanie deskryptorów dziedzinowych (658), które służą przypisaniu treści materiału bibliotecznego do wybranych dziedzin oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Szkolenia dla bibliotekarzy mają charakter syntezujący dotychczasową wiedzę. Są okazją do zadawania pytań oraz przedstawienia własnych propozycji i eksperymentów w zakresie tematowania zbiorów bibliotecznych. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.

Najbliższe szkolenia zaplanowano w następujących bibliotekach:

15.11 - PiMBP w Brzesku (powiat brzeski)
17.11 - MBP w Sanoku (powiat sanocki, krośnieński, leski, bieszczadzki)
17.12 - WiMBP w Rzeszowie
29.11 - Biblioteka Śląska w Katowicach
07.12 - MiPBP w Wodzisławiu Śląskim (powiat wodzisławski i inne)
08.12 - MBP w Limanowej (powiat limanowski)
15.12 - WBP w Krakowie

cdn.


@ Public Domain An Experiment on a Bird in an Air Pump by Joseph Wright of Derby, 1768< Starsze