Aktualności

Witamy na stronie Konsorcjum Bibliotek - Systemów Bibliotecznych SOWA


(2020-02-18)

Zapraszamy na nową stronę

konsorcjum.sowa.pl/E-booki w katalogach SowaSQL (2020-01-08)


Przypominamy, że zasoby elektroniczne (Wolne Lektury, Legimi, IBUK Libra, NASBI), które w bibliotekach nie podlegają rejestracji inwentarzowej, mogą zostać automatycznie włączone do katalogów internetowych bibliotek systemów SowaSQL i udostępnione na tych samych zasadach, co informacje o tradycyjnych zbiorach bibliotecznych.
 
Systemy SowaSQL są przystosowane do zautomatyzowanej współpracy z platformami ebooków, oferującymi dostęp do polskiej i światowej literatury, w tym klasyki oraz nagradzanych nowości literackich.
 
Biblioteki, które zdecydują się udostępnić w katalogach OPAC zasoby wybranych dostawców e-booków, proszone są o zgłoszenia w portalu https://wsparcie.sowasql.pl/

 


Roczne podsumowanie szkoleń (2019-12-20)

Informujemy, że w 2019 roku zrealizowaliśmy ponad 50 specjalistycznych szkoleń dla bibliotekarzy na tematy związane z opracowaniem zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21 (warsztaty), wdrożeniem nowego modelu katalogowania, wykorzystywania narzędzi i usług bibliotecznych w celu pozyskania czytelników oraz nowych metod promocji czytelnictwa. W bezpłatnych szkoleniach wzięło udział ok. 1500 bibliotekarzy reprezentujących środowiska bibliotek publicznych, pedagogicznych, akademickich, szkolnych i specjalistycznych. Spotkania odbyły się głównie w publicznych bibliotekach wojewódzkich i miejskich, niemal we wszystkich województwach.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady szkoleniowe dla bibliotekarzy, których celem było pogłębienie i usystematyzowanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej nowego modelu opracowania zbiorów bibliotecznych przyjętego przez Bibliotekę Narodową. Wdrożenie nowego modelu opracowania zbiorów w bibliotekach, opartego o implementację zasad RDA i Deskryptorów BN, zmieniło organizację prezentacji danych bibliograficznych w katalogach oraz metody ich udostępniania (fasety). Zjawisko to jest kluczowe do zrozumienia problematyki współczesnego bibliotekarstwa w dobie sieci WWW i upowszechniających się urządzeń mobilnych. Wiedza ta wciąż ewoluuje, dlatego w nadchodzącym roku będziemy kontynuować działalność dydaktyczną w tym zakresie dla wszystkich użytkowników systemów SowaSQL.

Dziękujemy wszystkim bibliotekarzom za udział w szkoleniach, współorganizatorom szkoleń -  dyrektorom, instruktorom bibliotek i kierownikom działów - za umożliwienie realizowania naszych działań, a sponsorowi szkoleń - firmie Sokrates-software - za finansowanie wsparcia merytorycznego dla bibliotekarzy.

Liczymy na to, że zorganizowane przez nas szkolenia będą owocować pozytywnymi zmianami w bibliotekach wykorzystujących systemy Sowa.

 Kontekstowe sprawdzanie pisowni w OPAC (2019-12-09)

System biblioteczny SowaSQL wkracza w 2020 rok z udogodnieniami opracowanymi dla użytkowników katalogów internetowych. Wśród nich są funkcjonalności oparte na algorytmach wykorzystywanych w sztucznej inteligencji oraz uproszczenie dostępu do cykli wydawniczych.

Wyszukiwarka OPAC systemu SowaSQL Premium wyposażona w algorytmy usprawniające wyszukiwanie informacji, została wzbogacona w mechanizmy kontekstowego sprawdzania i korekty pisowni. Oznacza to, że katalog WWW wskaże błędnie wprowadzone wyrazy i zasugeruje ich korektę. Niemożliwe? Wcale nie.

Dotychczasowe kwerendy w OPAC analizował specjalny mechanizm sugestii, który podpowiadał uzupełnienia poszczególnych słów. Zdarzało się, że użytkownik niepoprawnie wpisał tekst do OPAC i „podpowiedzi” mogły zawieźć. Od teraz, dzięki ulepszeniu algorytmów w OPAC SowaSQL Premium, system biblioteczny sprawdza, czy wpisywane zapytanie jest poprawne językowo.

Nowa funkcjonalność wykorzystuje stosowany w dziedzinach przetwarzania informacji algorytm Levenshteina, który wspiera kontrolę poprawności wyrazu i jego autokorektę w odniesieniu do kontekstu całości frazy. System dzięki temu minimalizuje ryzyko błędnego lub nieumiejętnego wyszukania (np. problem literówek) i skuteczniej odpowiada na pytanie: „Co mogę dla Ciebie znaleźć?”

Przykładowo, jeśli do OPAC wpiszemy (błędną) frazę „Przydy Sherlcka Holmsa”, algorytm analizujący pisownię zaindeksuje treść, a wyszukiwarka zwróci odpowiedź: A może chodziło Ci o... „przygody sherlocka holmesa”. Po kliknięciu w podpowiedź, system wskaże poprawny opis dokumentu w katalogu.

Seria i książka wielotomowa

Korzystanie z OPAC to nie tylko poszukiwanie informacji naukowych, specjalistycznych czy beletrystycznych. To także umiejętność szybkiego dotarcia do opisów dokumentów, wchodzących w rozmaite relacje, którymi są dzieła wielotomowe i książki należące do serii wydawniczych.

Dla bibliotekarza katalogującego ważne jest odpowiednie i staranne „powiązanie” opisów w formacie MARC 21, aby rekordy bibliograficzne w cyklach wydawniczych były prezentowane w OPAC w sposób zrozumiały. Służą temu pola 800-830 zawierające informacje podane w formie ustalonej w KHW, które stanowią punkty dostępu do opisu książki wielotomowej i serii. 800 (nazwa osobowa), 811 (nazwa korporatywna), 811 (nazwa imprezy) i 830 (tytuł) są stosowane jeżeli w rekordzie występuje pole 490.

Skrupulatne przestrzeganie przepisów katalogowania w formacie MARC 21 odpłaci się nie tylko uporządkowaniem opisów bibliograficznych, ale przede wszystkim klarownością struktury metadanych w OPAC.

Nowe funkcjonalności dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu SowaSQL Premium, zarówno pracujących z dotychczasowym serwerem aplikacji SowaSQL, jak i z nowym serwerem API (Strix). Więcej informacji w portalu wsparcie.sowasql.pl/. Działanie nowego algorytmu można przetestować m.in. w OPAC Biblioteki Kraków - krakow-biblioteka.sowa.pl/Szkolenie: Wykorzystaj potencjał nowych technologii w bibliotece (2019-11-12)

Zapraszamy na szkolenie dla bibliotekarzy, w trakcie którego chcemy zaprezentować efekty najnowszych rozwiązań technologicznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SowaSQL Premium.

Wybór miejsca szkolenia nie jest przypadkowy, bowiem od 14 lat ten system funkcjonuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, która w obecnym roku zyskała nową siedzibę w Ostrowieckim Browarze Kultury. W nowej scenerii chcemy zaprezentować sposoby, w których oprogramowanie SowaSQL pomaga rozwiązywać problematykę bibliotekarstwa - w dobie sieci WWW i upowszechniających się urządzeń mobilnych.

W ramach spotkania uwypuklimy rolę katalogów bibliotecznych w budowaniu wizerunku biblioteki XXI wieku. Przedstawimy wykorzystanie nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego, opartego o Deskryptory BN. Ten aspekt omówimy pokazując możliwości nawigacji fasetowej na przykładzie m.in. katalogu MBP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W imieniu organizatorów, którymi są: firma Sokrates-Software w Poznaniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim - zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się dnia 28 listopada 2019 roku w  godzinach 10.00-15.00 w Ostrowieckim Browarze Kultury - ul. Sienieńska 54. 

10.00 - 10.30       

Zwiedzanie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

10.30 - 11.50      

Nowe pokolenie w bibliotece - nowe wyzwania (wykład)

- kim są i czego poszukują w OPAC?

- każda sekunda ma znaczenie? odbiorcy mobilni i biblioteka w smartfonie

- innowacje w bibliotece: operacje zdalne i płatności PayU, książkomaty

- jak aspekty wpływają na wyszukiwanie  - nawigacja fasetowa i co dalej?

11.50 - 12.20

Przerwa kawowa

12.20 - 14.00

Po co nam Deskryptory Biblioteki Narodowej? (prezentacja, dyskusja)

- schematy przekształcania rekordów MARC21

- format RDA a zmiany w rekordach bibliograficznych

- rozbicie gramatyki, rewizja i kontrola słownictwa

- źródła pobierania opisów bibliograficznych; egzemplifikacja

14.00 - ….

Pytania, podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do dnia 22 listopada 2019 roku na adres: konsorcjum.sowa@gmail.com


źródło fot. http://www.biblioteka.ostrowiec.pl/< Starsze